Formulár na odstúpenie od zmluvy

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

Spoločnosti Pro inceptum trade s.r.o.(ďalej len „Predávajúci“) týmto oznamujem, že odstupujem (odstupujeme) od zmluvy na kúpu tovaru, ktorú som uzatvoril odoslaním záväznej objednávky cez stránku www.proinceptumtrade.sk  a to vo vzťahu k týmto tovarom (nie je potrebné uvádzať ak sa odstupuje od všetkých tovarov v objednávke):  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dátum objednania...........................................................(nie je potrebné uvádzať, ak kupujúci vykonal len jednu objednávku alebo ak ju identifikoval iným spôsobom ako dátumom tak, že sa dá odlíšiť od iných jeho objednávok)

Meno a priezvisko kupujúceho:

..................................................................................................................................................................................

Adresa:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Podpis kupujúceho (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) :

...................................................................................................................................................................................

 

Dátum a miesto:

 .................................................................................................................................................................................

 

Formulár zasielajte na adresu Predávajúceho alebo elektronicky na e-mailovú adresu: info@proinceptum.sk